top of page

Kirzner ve Girişimcilik Teorisi

Güncelleme tarihi: 15 Nis 2021

Avusturya Okulu ve Girişimcilik: Avusturya İktisat Okulu, Ortodoks yaklaşıma karşı olan en eski kültürlerden biridir. Avusturya Okulunun kurucusu olarak kabul gören Carl Menger'in yazdığı, marjinalist devrimin en önemli bestelerinden olan "İktisatın Temel Prensipleri (1871)" kitabı, bir ekolün doğumunun habercisi olmuştu. Diğer önemli marjinalistler olan Jevons ve Walras'ın aksine Menger, iktisattaki formalleşmeye büyük ölçüde soğuk bakmıştır. İktisat metodunda mezunu olduğu tarih çevresinde yaygın olan, Marks'ın tarihsel yönteminden yola çıkan Alman Tarih Okuluna sıkıca karşı çıkmış, aynı zamanda Neo Klasiklerin tümdengelimci yaklaşımına da bireyleri öznel ele alamama üzerinden eleştiriler getirmişti. Onun öğrencileri olan Wieser ve Bawerk, çıkış noktasında ön planda olan serbest piyasacı sosyalizme radikal karşıt tutumlarını sürdürmüş ve Alman Tarih Okulunu sert eleştirilere maruz bırakmışlardır.

Menger'in girişimciliğe dair görüşleri, Ludwig von Mises'in "İnsan Eylemi" kitabında ve Hayek'in birçok kitabında üzerinde çalışılmış görüşlerdir. Kirzner'ın Girişimcilik ile İlgili Çalışmaları: Kirzner, Avusturya Okulu'nun mikro ekonomik savunularında önemli yeri olan "Competetion and Entrepreneurship" isimli eserini 1973'de çıkardığında, Ortodoks denge kuramına karşı kaliteli bir eleştiri ortaya koymuş ve ekonomide girişimin önemine dikkat çekmiştir. Kirzner'ın teorisinde, girişimciler Mises'ın sınıflandırmasına benzer bir ayrım gösterir. Mises, girişimcileri başarılarına göre üçe ayırmıştır. Kirzner, bu varsayıma Hayek'in bilgi ile ilgili çalışmalarını adapte etmiştir.

Kirzner'a göre girişimci büyük ölçüde fırsat kollamaya yatkındır. Aksi takdirde, piyasada kendiliğinden elenecek veya geriye düşecektir -eğer bunu kabul ediyorsa bir sakınca yok-.Uyanık girişimcinin kendisinin faaliyetleri kadar önemli bir eleyicisi ise bilgi toplamadaki kaynak doğruluğu ve başarısıdır. Bu bilgi, güncel durumu tanımasını sağlayacak bilgi veya edimsel bilgi olabilir. Bu varsayım sayesinde Kirzner girişimciliğin öğrenme aşamaları olduğunu söylemiştir. Kirzner, girişimciler arası bilgi edinimi ve pratiklik farkının olduğunu, bunun da piyasanın adil kaynak dağıtımı adına önemli olduğunu vurgulamıştır


Walras'ın denge kuramına gelen eleştirisi ise, Walras'ın denge kuramında girişimcinin analitik ele alınmayışı, dengenin bozulması çok düşük ihtimalli ve olumsuz bir senaryo gibi varsayılır olması üzerinedir. Kirzner'a göre dengenin bozuk olması olağan, fırsatlar doğuran, sektörün iç eleme ve dinamikliğini sağlayan bir başlıktır..


Yazar: Kadir E.

 

129 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page